Phòng trưng bày về văn hóa Óc Eo và thời kỳ hậu Óc Eo (chủ yếu là thế kỷ I-VII) tập hợp các hiện vật được tìm thấy ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, là minh chứng cho quan hệ giao thương chặt chẽ đã được thiết lập từ thời kỳ này giữa đồng bằng sông Cửu Long và Ấn Độ.


Bộ sưu tập điêu khắc và hiện vật Chămpa của Bảo tàng Lịch sử là một trong những bộ sưu tập đầy đủ nhất trên thế giới về văn hóa Óc Eo và Chămpa, bên cạnh các bộ sưu tập của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Hà Nội. Hai phòng trưng bày mẫu là kết quả của mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng diễn ra từ năm 2005 giữa hai chính phủ Pháp và Việt Nam. Các hiện vật được bảo quản tại đây, trong đó có một số hiện vật lần đầu được giới thiệu trước công chúng, được trưng bày theo một thiết kế có sự kết hợp toàn bộ các khía cạnh của ngành bảo tàng học hiện đại (lựa chọn hiện vật, thiết kế trưng bày, ánh sáng, đồ họa...).

T.Trang