Với 19 tập, mỗi tập 20 phút, bộ phim đã khái quát về thế hệ thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thế hệ có hơn 10.000 đoàn viên TNCS ở 24 cơ quan Trung ương Cục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu, chiến đấu bảo vệ, phục vụ các cơ quan đầu não chỉ huy, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Một cảnh trong phim. (Ảnh do đoàn làm phim cung cấp)
Một cảnh trong phim. (Ảnh do đoàn làm phim cung cấp)

Thế hệ thanh niên ấy chấp nhận dấn thân, rời bỏ làng quê, vào chiến khu Tây Ninh, mật khu R để làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam. 15 năm kháng chiến, họ vượt qua muôn ngàn gian khổ, hiểm nguy, ác liệt của chiến trường, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

M.Nga