Kangaroo đến Việt Nam là chương trình sân khấu thể nghiệm, kể về câu chuyện chú kangaroo dễ thương đến thăm và giúp đỡ chuột Lộc và 12 con giáp khác ở Việt Nam. Đây là vở diễn kết hợp giữa sân khấu hình thể với các hình thức nghệ thuật: thị giác, thính giác, sắp đặt, kỹ xảo âm thanh- ánh sáng. Chương trình biểu diễn này sẽ mở đầu cho hoạt động trao đổi sân khấu giữa Úc và Việt Nam, do đạo diễn Lê Quý Dương và công ty của anh xúc tiến.
H.Ng