Tác phẩm thể hiện tính công phu, nghiêm cẩn, chính xác của một nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông, được kết hợp với trí tưởng tượng, kỹ năng dẫn dắt và ngôn ngữ sinh động nhiều khi hóm hỉnh của nhà văn. Những khái niệm về Ấn Độ đã được tóm lược và đơn giản hóa ở mức dễ tiếp nhận nhất, được trình bày theo quan niệm của đạo Hindu: tư tưởng, sản phẩm văn hóa, biểu tượng ký hiệu, phong tục tập quán...
T.Q