Bằng dụng cụ y khoa tối tân, các bác sĩ đã làm nội soi bằng âm thanh để nghe tim thai. Bỗng dưng các bác sĩ nghe từ trong bụng sản phụ có tiếng: “Anh ra trước đi”. “Ra làm chi mậy?. Tự nhiên sinh ra phải trả nợ nước ngoài”.

“Ủa, nợ nhiều không”. “Sơ sơ 20 tỉ đô la hà. Bây giờ bắt đầu trả nợ mỗi năm 2 tỉ đô la”. “Nghĩa là mình chui ra phải trả nợ sao?”... Không thèm ra là một trong 20 chuyện của Lê Văn Nghĩa được in trong tập truyện ngắn trào phúng Ngôi nhà ma của anh, do NXB Trẻ vừa ấn hành.

H.Ng