17 tác phẩm quen thuộc của nhà văn Tô Hoài về đề tài Hà Nội (Giăng thề, Quê nhà, Kẻ cướp bến bỏi...); đề tài miền núi (Truyện Tây Bắc, Nhật ký vùng cao, Họ Giàng ở Phìn Sa...) và các tác phẩm lý luận văn học (Kinh nghiệm viết văn, Kinh nghiệm viết văn miêu tả) sẽ được Công ty Văn hóa Phương Nam sử dụng độc quyền trong vòng 5 năm. Dự kiến, 17 tác phẩm này sẽ phát hành cùng lúc trong quý II/2006.

Nhà văn Tô Hoài cho biết, tác phẩm chuyển nhượng tác quyền lần này đều là những tác phẩm ông sáng tác từ những vùng đất đã cho ông nhiều kỷ niệm và cảm hứng. Trước khi Phương Nam xuất bản, ông sẽ đích thân biên tập lại để tác phẩm của mình đến với độc giả tròn trịa nhất.

P. Quyên