Hiện gia đình cho hay tình trạng sức khỏe của ông lúc mê lúc tỉnh và phải thở bằng máy.

Nhạc sĩ Hoàng Vân sinh năm 1930 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sáng tác từ những ngày đầu tham gia kháng chiến chống Pháp. Bài hát nổi tiếng “Hò kéo pháo” của ông được sáng tác trong thời kỳ này.

Nhạc sĩ Hoàng Vân lâm trọng bệnh

Ngoài “Hò kéo pháo”, nhạc sĩ Hoàng Vân còn sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng: “Quảng Bình quê ta ơi”, “Bài ca xây dựng”, “Hát về cây lúa hôm nay”... viết nhạc cho phim, sân khấu. Ông được nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.

H.Nguyên