Năm nay đã 83 tuổi, nhạc sĩ Tòng Sơn vẫn miệt mài chạy sô biểu diễn kèn harmonica mỗi đêm. Nhạc sĩ Mạc Thế Nhân nói vui: “Mới vừa dự sinh nhật 83 tuổi của Tòng Sơn, chợt nghe tin bạn vô bệnh viện… nhưng tôi thấy không sao đâu, lâu lâu anh bạn làm nũng để bạn bè đi thăm thôi, khỏe là chạy sô ngay lập tức”.

T.Hiệp