Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM hiện có hơn 4.000 hội viên thuộc 9 hội VHNT chuyên ngành và 3 cơ quan trực thuộc: NXB Văn nghệ, Tuần báo Văn nghệ và Tạp chí Kiến thức Ngày nay (ngoài ra còn có 6 tờ tập san, tạp chí của các hội chuyên ngành).

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Hữu Thỉnh (thứ năm từ phải vào) và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư (thứ tư từ trái vào) tặng hoa cho Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Hữu Thỉnh (thứ năm từ phải vào) và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư (thứ tư từ trái vào) tặng hoa cho Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã bầu 25 cá nhân vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài nhạc sĩ Trần Long Ẩn làm chủ tịch, Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM nhiệm kỳ VIII còn có 3 phó chủ tịch: nhà thơ Lê Tú Lệ, kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu và bà Dương Cẩm Thúy.

Tin-ảnh: T.Hiệp