Quyển sách mà ông mơ ước cả đời và dốc tâm thực hiện nay đã thành hiện thực, dẫu chỉ là một cái nhìn về sân khấu hát bội Nam Bộ của một nhà giáo trót mê bộ môn này mà dành trọn đời mình cho công việc ghi chép. NSND Đinh Bằng Phi đã cho rằng ông may mắn được nghệ sĩ trong giới công nhận là một đồng nghiệp dù ông là người ngoại đạo, để từ đó ông chia bùi sẻ ngọt, ăn quán ngủ đình, nếm đủ vinh nhục của kiếp cầm ca. Qua những trang viết của ông người đọc sẽ hiểu hơn về đời sống hát bội miền Nam, nơi có những con người tài hoa, có máu nghề. Nếu ưu điểm của họ là nối nghiệp theo kiểu cha truyền con nối, thì khuyết điểm ở họ là không thể đúc kết một cách có hệ thống những niêm luật, kỹ năng diễn xuất của hát bội. Chính vì thế một nhà giáo, một thư ký chăm chỉ như NSND Đinh Bằng Phi đã có cơ hội làm thay họ công việc đúc kết đầy truân chuyên đó.
Tuy nhiên công việc của ông không gặp suôn sẻ. Những đố kỵ, ghen ghét đã có lúc làm ông nản, song nỗi buồn ấy không tồn tại trong những trang viết của ông. Thay vào đó là sự biết ơn những bậc tiền nhân đã cho ông bao bài học quý như: cô Ba Út, Hai Nhỏ, Ba Sáng, Ba Đắc, Năm Đồ, Năm Sa Đéc, thầy Thành Tôn, Công Chấn, Ba Lăng, Hoàng Bé, Châu Kỷ, Minh Biện...

Với 4 chương và hơn 100 bức ảnh minh họa sinh động, những con người nghệ sĩ làm nên giá trị truyền thống của sân khấu hát bội miền Nam đã được NSND Đinh Bằng Phi giới thiệu hết sức trân trọng. Sách do NXB Văn nghệ ấn hành.

Thanh Hiệp