Dù thông báo của gia đình ngày 19 - 9 bắt đầu lễ viếng ca sĩ Minh Thuận nhưng nhiều nghệ sĩ đã đến viếng anhngay trong đêm 18-9. Xót xa, thương tiếc cho phận bạc của một nghệ sĩ tài hoa, rất nhiều nghệ sĩ không cầm được nước mắt khi đến bên lĩnh cữu ca sĩ Minh Thuận.


Người mẫu Xuân Lan xúc động ghi sổ tang

Người mẫu Xuân Lan xúc động ghi sổ tang


Người mẫu, diễn viên Thân Thúy Hà tại lễ viếng

Người mẫu, diễn viên Thân Thúy Hà tại lễ viếng


Nghệ sĩ Ngân Quỳnh không cầm được nước mắt

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh không cầm được nước mắt

Khánh Thy- Phan Hiển
Khánh Thy- Phan Hiển
Vợ chồng diễn viên Huỳnh Đông - Ái Châu
Vợ chồng diễn viên Huỳnh Đông - Ái Châu

Gia đình cho biết tiền phúng điếu đám tang ca sĩ Minh Thuận sẽ được dùng vào mục đích từ thiện. Trong ảnh: Nghệ sĩ Cát Phượng đầm đìa nước mắt khi đến viếng linh cữu ca sĩ Minh Thuận

Gia đình cho biết tiền phúng điếu đám tang ca sĩ Minh Thuận sẽ được dùng vào mục đích từ thiện. Trong ảnh: Nghệ sĩ Cát Phượng đầm đìa nước mắt khi đến viếng linh cữu ca sĩ Minh Thuận

Hiện, ca sĩ Phương Thanh, người bạn, đồng nghiệp, người em trong nghề thân thiết nhất của Minh Thuận vẫn đang trong những ngày tu hành ở Ấn Độ nên không thể có mặt trong đám tang người anh kết nghĩa của mình.

T.Trang, ảnh: Hương Buri