Theo GS-TS Nguyễn Xuân Kính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, đây mới chỉ là những tác phẩm đầu tiên, trong trọn bộ sử thi dự kiến gồm 75 tác phẩm của dự án điều tra, sưu tầm, biên dịch, bảo quản và xuất bản kho tàng Sử thi Tây Nguyên. Các tác phẩm sử thi này sẽ được chuyển đến tặng lại cho các nghệ nhân, các dân tộc chủ nhân và các thư viện, viện nghiên cứu của đồng bào các dân tộc thiểu số... nhằm tạo điều kiện và môi trường nuôi dưỡng cho loại hình văn học dân gian đặc sắc này.
TS Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng Khoa Ngữ văn Báo chí Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, nhận xét những tác phẩm Sử thi Tây Nguyên này có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy văn học dân gian. Đây là lần đầu tiên các công trình sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian lại được thực hiện bài bản, quy mô đến như vậy.

Theo mục tiêu của Viện Nghiên cứu Văn hóa, đến cuối năm 2007, toàn bộ 75 bộ Sử thi Tây Nguyên sưu tầm được sẽ công bố và phát hành.

P.Quyên