Qua kiểm tra, đoàn phát hiện kho đang tàng trữ khoảng 50.000 cuốn sách ghi tên Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam. Số sách trên được xác định là sách in lậu và đều dán tem nhái tem chống giả của NXB Giáo dục Việt Nam. Ông Phú chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số sách trên.  

Đoàn liên ngành kiểm tra số sách lậu có dán tem nhái tem chống giả
Đoàn liên ngành kiểm tra số sách lậu có dán tem nhái tem chống giả
Tin-ảnh: Ng.Hưởng