Sách được viết dưới dạng tạp văn, ghi chép ký ức và những cảm nhận, suy nghĩ của nhà văn theo cách nói của ông lúc sinh thời, “chuyện đời nhớ lại kể nghe chơi, buồn buồn vui vui một kiếp người”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định về di cảo cuối đời Buồn buồn vui vui: “Đó là một nét phong lưu đặc biệt của Nguyễn Quang Sáng. Phong lưu tình bạn. Một nhà văn trên 80 tuổi đời, 60 năm cầm bút, trải đời và trải nghề là thế mà vẫn giữ được yếu tố bản năng tươi tốt đến khi từ giã cõi đời. Bản năng tươi tốt bền vững đã giúp anh bảo toàn cá tính sáng tạo, đủ sức làm nên một trường ảnh hưởng độc đáo, một phong vị văn chương riêng biệt”. Dịp này, tuyển tập truyện ngắn Chiếc lược ngà gồm 10 truyện ngắn từng làm nên tên tuổi Nguyễn Quang Sáng cũng được ấn hành.

Ra mắt di cảo của cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng mất vào ngày 13-2-2014 vì tuổi cao sức yếu trong niềm tiếc thương vô hạn của bạn bè, thân bằng quyến thuộc và độc giả cả nước.

T.Quyên