Hai ấn phẩm này là tuyển tập những tác phẩm thơ và truyện ngắn chưa đầy đủ của các tác giả từ Quảng Trị đến Bình Thuận, theo tiêu chí các tác giả tự chọn và giới thiệu.Tủ sách Sơn Ca do nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà văn Đoàn Thạch Biền và nhà thơ Lê Minh Quốc tổ chức thực hiện, ra đời từ tháng 11-2008. Đến nay, tủ sách đã thực hiện 4 tuyển tập truyện ngắn là Buffet truyện ngắn Sài Gòn tập 1, tập 2, Buffet truyện ngắn đồng bằng và Buffet truyện ngắn miền Trung; ba tuyển tập thơ tình là Thơ tình Sài Gòn, Thơ tình Hà Nội và  Thơ tình xứ Huế.

V.Nghệ