“Tôi không chắc tại sao tôi lại làm điều này. Tôi không biết tại sao cuốn sách bảng chữ cái lại cứ hiện ra trong đầu mình”, Steve Martin nói về sự ra đời của quyển “The alphabet from A to Y, with bonus letter Z” do anh viết.

“The alphabet from A to Y, with bonus letter Z” được viết chung với hoạ sĩ hoạt hình Roz Chast. Steve Martin bắt tay vào công việc mới mẻ này cách đây vài năm. Hiện quyển sách được in đợt đầu 150.000 bản.

Quảng cáo cuốn sách của Steve Martin.
Quảng cáo cuốn sách của Steve Martin.
H.N