Ngày 17-3-2017, Báo Người Lao Động có bài viết "Suy diễn tùy tiện trong sách Thái sư Lê Văn Thịnh", phản ánh về những sai sót trong cuốn sách "Thái sư Lê Văn Thịnh (1050-1096) - Cuộc đời và thời đại" (NXB Khoa học Xã hội, 2016).

 Ngày 23-3, Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có văn bản gửi NXB Khoa học Xã hội, yêu cầu: Đình chỉ phát hành cuốn sách "Thái sư Lê Văn Thịnh (1050-1096) - Cuộc đời và thời đại" để rà soát lại toàn bộ nội dung cuốn sách, sửa chữa những chi tiết sai sót.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Xuất bản, NXB Khoa học Xã hội đã đình chỉ phát hành sách "Thái sư Lê Văn Thịnh (1050-1096) - Cuộc đời và thời đại", gửi công văn tới Hội Sử học Hà Nội và nhóm tác giả biên soạn để phối hợp sửa chữa những sai sót của cuốn sách. Đến nay, việc sửa chữa sai sót và nộp lưu chiểu sách hoàn thành.

Sửa chữa những sai sót trong sách Thái sư Lê Văn Thịnh - Ảnh 1.

cuốn sách và những trang viết sai sót

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, cũng đã có văn bản gửi NXB Khoa học Xã hội, thừa nhận và giải trình những sai sót trong sách. "Trong quá trình biên soạn, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót". Chúng tôi cảm ơn và hoan nghênh đóng góp của nhà báo Kiều Mai Sơn và Báo Người Lao Động trong việc phát hiện những sai sót do sơ suất kỹ thuật trong quá trình xuất bản cuốn sách. Những sai sót này, chúng tôi sẽ chỉnh lý trong lần xuất bản sau" - ông Nguyễn Văn Sơn cho biết.


Kiều Mai Sơn