Hình ảnh nhà báo Thomas L.Friedman trên Wikipedia
Hình ảnh nhà báo Thomas L.Friedman trên Wikipedia

Nổi tiếng với những tác phẩm mang tầm tư tưởng lớn, có sức tác động ảnh hưởng toàn cầu: Thế giới phẳng, Chiếc Luxus và cây Ô liu..., ông Thomas L.Friedman sẽ có những buổi trao đổi với các doanh nhân hàng đầu, học giả, sinh viên Việt Nam về những vấn đề quan trọng trong việc phát triển kinh tế, định hướng tương lai.

Tác giả Thế giới phẳng đến Việt Nam
Tác giả Thế giới phẳng đến Việt Nam

Trong những ngày lưu lại Việt Nam (từ ngày 8 đến ngày 11-5) nhà báo nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ sẽ bàn về những vấn đề mang tính toàn cầu" phát triển công nghệ xanh, năng lượng xanh, công nghệ sinh học; bài học thành công và thất bại của các nước trong 20 năm qua; Những cơ hội và thách thức của Việt Nam trong kỷ nguyên mới...

H.Đông