Mục đích của đêm diễn này là kêu gọi sinh viên tại trường chung tay giúp đỡ sinh viên khuyết tật.
Thanh Thảo

Thông qua chương trình này, Thanh Thảo cùng Trung tâm Khuyết tật và Phát triển muốn  kêu gọi mọi người chung tay xây dựng con dốc trên những bậc thang ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, hỗ trợ người khuyết tật di chuyển bằng xe lăn. Cũng trong những đêm diễn, Thanh Thảo trực tiếp trao các suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt tại mỗi trường, gồm tiền mặt và những phần quà thiết thực.  Chuyến lưu diễn kéo dài đến cuối tháng 10. 

Th.Trang