Mẫu Quốc huy Việt Nam là một cống hiến chung của giới mỹ thuật cách mạng Việt Nam, trong đó phải kể đến công lao của họa sĩ Bùi Trang Chước, người đã vẽ những mẫu Quốc huy để làm cơ sở lựa chọn, hoàn thiện, và họa sĩ Trần Văn Cẩn, người đã chỉnh sửa hoàn thiện mẫu Quốc huy theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo để trình Quốc hội phê duyệt.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Vụ Văn nghệ, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, cho biết cuối năm 2003, Viện Khoa học Lịch sử và Bộ Công an đã tiến hành giám định những bản vẽ mẫu Quốc huy của họa sĩ Bùi Trang Chước. Kết quả giám định cho thấy bản vẽ của họa sĩ Bùi Trang Chước có nhiều chi tiết giống với mẫu Quốc huy hiện nay nhiều hơn so với các mẫu của họa sĩ Trần Văn Cẩn.

Kết luận này chấm dứt tình trạng tranh chấp bản quyền giữa hai họa sĩ kéo dài gần 3 năm nay.

Y.Anh