BBFC cho biết bộ phim này có nhiều màn khiếp sợ đối với trẻ em. Ba bộ phim trước trong loạt phim về Harry Potter được xếp hạng PG ở Anh, nghĩa là trẻ em ở tuổi nào cũng có thể vào xem.

Vào tuần tới, “Harry Potter và chiếc cốc lửa” cũng sẽ được trình chiếu tại Mỹ và được xếp hạng PG-13, nghĩa là cha mẹ được khuyến cáo rằng nhiều cảnh phim không thích hợp với trẻ em dưới 13 tuổi.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)