Đây là một trong những hoạt động của Cung VHLĐ TPHCM chào mừng 82 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hai mảng tư liệu lớn được trình bày trong đợt này gồm 67 cụm tư liệu liên quan đến những người nổi tiếng, các loại hình nghệ thuật, quần đảo Trường Sa – Hoàng Sa, Việt kiều, lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long, các vụ án lớn...

Chỉ chọn 67 cụm tư liệu trong hơn 100 cụm tư liệu của mình, nhà báo Trần Thanh Phương muốn đánh dấu kỷ niệm sinh nhật 67 của mình. Khách tham quan, giới văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh đều khâm phục sự kiên trì, bền bỉ của nhà báo Trần Thanh Phương khi làm công tác lưu trữ công phu này. Phần trưng bày thứ hai cũng rất có giá trị, đó là giới thiệu 60 thủ bút, chân dung của 60 nhân vật nổi tiếng trong hơn 400 thủ bút mà nhà báo Trần Thanh Phương đã sưu tầm: Từ những người làm công tác lãnh đạo như: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Tổng Bí thư Trường Chinh, đến các nghệ sĩ, trí thức: nhà thơ Huy Cận, Minh Khoa, Nguyên Hồng, Võ An Ninh, Sơn Nam, Chế Lan Viên, Lê Anh Xuân, Giản Chi, Nguyễn Nhược Pháp... Sắp đến tuổi "cổ lai hy", nhà báo Trần Thanh Phương vẫn tiếp tục công việc sưu tầm như một thú vui sau nhiều năm sống với nghề báo, nghề văn.

Tin - ảnh: T.Hiệp