Theo đề cương trưng bày chuyên đề của Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, phòng trưng bày khu tưởng niệm gồm: hình ảnh về quê hương nơi sinh thời và khởi đầu sự nghiệp cách mạng; dấu ấn Võ Văn Kiệt; đồng chí Võ Văn Kiệt còn mãi với phong trào thanh niên xung phong; đồng chí Võ Văn Kiệt với văn nghệ sĩ, với các công trình trọng điểm quốc gia, với diện mạo ĐBSCL...

Dự kiến, phòng trưng bày sẽ hoàn thành trước ngày 23-11-2012, đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
C.Linh