“Hiện nay, nhiều nghệ sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi nhanh chóng trở thành ngôi sao và được xưng tụng. Trong khi đó, các nghệ sĩ lớn tuổi đã âm thầm cống hiến thì ít được quan tâm. Hơn nữa, hiện có rất nhiều nghệ sĩ già, neo đơn, có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, vì thế mong muốn chính quyền TP quan tâm hơn nữa đến những đối tượng này” - nghệ sĩ Linh Huyền bày tỏ.
M.Nga