Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, VTC tập trung cung cấp dịch vụ truyền hình trên vệ tinh Việt Nam VinaSat1.
 

Sau một tháng thực hiện việc thông báo tới khách hàng, bắt đầu từ ngày 10-3, VTC ngừng cung cấp dịch vụ trên vệ tinh AsiaSat5. Trung tâm Chăm sóc khách hàng VTC đã chủ động liên hệ với khách hàng đang sử dụng dịch vụ vệ tinh AsiaSat5 để chuyển đổi về VinaSat1. Nếu chưa nhận được sự phục vụ, khách hang gọi đến Tổng đài 19001530 cung cấp thông tin để được đáp ứng miễn phí tại nhà.

 
Trước mắt, VTC tập trung đảm bảo tín hiệu truyền hình thông suốt cho mọi khách hàng. Từ ngày 1-5, VTC sẽ chính thức thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng chính sách đền bù thiệt hại (nếu có) cho khách hàng do quá trình chuyển đổi gây ra.
T.Giang