Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề "Sống đẹp"

Xuân Huy - Quốc Thắng