Trong đó, nhiều bài viết của tác giả về lịch sử truyền thống cách mạng ở các địa phương, đơn vị, gương người tốt việc tốt các tập thể cá nhân chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ Hội Cựu chiến binh trong phong trào thi đua quyết thắng ở các đơn vị, tại các địa phương trong những năm qua...

Đặc biệt cuốn sách còn giới thiệu Trung đoàn 174 là tiền thân của Trung đoàn Cao Bắc Lạng, hai lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang hay các bài viết về gia đình có 21 liệt sĩ và 7 bà mẹ Việt Nam anh hùng, người mẹ người bà của 30 sĩ quan quân đội ... Nhiều bài viết được tặng giải thưởng báo chí của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Nhà báo TP HCM.

Hoa đẹp miền Đông - Ảnh 1.

Bìa cuốn “Hoa đẹp miền Đông”

Một con người cả đời theo quân ngũ, có 60 năm tuổi Đảng, trải qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, chiến đấu ở nhiều đơn vị và binh chủng khác nhau, từ Trung đoàn Cao Bắc Lạng đến chiến tranh biên giới Tây Nam... đã cho tác giả kinh nghiệm thực tiễn quý báu về chiến trường, kinh nghiệm lãnh đạo chính trị trong quân đội ở mỗi thời kỳ. Tác giả còn là nhà chính trị trưởng thành qua nhiều đơn vị từ thấp đến cao nên bài viết có tính bao quát và thực tiễn sâu sắc. "Hoa đẹp miền Đông" (dày 500 trang) được biên soạn công phu và có nhiều tư liệu quý để cho chúng ta đọc và tham khảo.


Phạm Thanh Long