Lý Nhã Kỳ làm giám khảo Cuộc thi ảnh Người đẹp Du Lịch ASEAN+

Xuân Huy - Quốc Thắng