Vẫn lạc quan yêu đời, ông cho biết tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định. Hiện tại nghệ sĩ Mạc Can đang nằm tại Khoa Nội tiêu hóa của bệnh viện Gia Định. Là một nghệ sĩ có hoàn cảnh neo đơn, đến thời gian hiện tại, vẫn chưa có người thân, ngoài những đồng nghiệp và hàng xóm bên cạnh chăm sóc ông.

Nghệ sĩ Mạc Can dần khỏe lại

Ngọc Trinh - Hoàng Uyên