lòng nguyên đán giữa đất trời nguyên xuân

cỏ hoa mở lối ân cần

dắt về chốn cũ bàn chân đã từng

hoàng mai khoe sắc rưng rưng

bóng người xưa cũng đã chừng rất xưa

Ngược Tết - Ảnh 1.

tôi đi ngược Tết tìm mưa

long lanh nước mắt đò đưa một chiều

quê chồng giông lắm bão nhiều

người mong manh vậy thương yêu có tròn?

những giêng hai cải trổ ngồng

liêu xiêu trong nắng xuân nồng, cải ơi!

tôi đi ngược Tết tìm tôi

đương xuân, lòng lại lở bồi xuân xưa.

Phan Chín