"Waging Peace in Vietnam" được thực hiện trong 2 năm tập hợp nhiều tranh ảnh, tư liệu quý của những cựu binh Mỹ bước ra từ cuộc chiến tại Việt Nam với niềm tin dần vỡ vụn. Tác giả cuốn sách cũng từng trải qua cuộc tham chiến ở Việt Nam trong thời gian ngắn và nhanh chóng nhận ra những điều chính phủ Mỹ đang làm lúc đó là lừa dối. Tác giả cùng những cựu binh Mỹ đã nỗ lực kêu gọi và làm nhiều việc góp phần tạo nên những làn sóng phản chiến mạnh mẽ ngay trên nước Mỹ.

Sách do NXB Trẻ và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh xuất bản.

Ra mắt sách Waging Peace in Vietnam - Ảnh 1.

Tác giả Ron Carver giới thiệu sách “Waging Peace in Vietnam” tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Tin-ảnh: V.Nghệ