Triển lãm kéo dài đến ngày 28-2-2019, trưng bày 120 hồ sơ, tài liệu, hình ảnh, được bố cục thành 3 chủ đề: "Tiến trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam", "Thực thi hiệp định và vấn đề trao trả tù bình", "Đấu tranh chống phá hiệp định đến hòa bình thống nhất đất nước 1975". Hơn 600 trang tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Mỹ - trong đó có nhiều tài liệu được xếp vào loại mật, tối mật - đã được công bố.

Triển lãm Hiệp định Paris về Việt Nam - Cánh cửa đến hòa bình - Ảnh 1.

Đông đảo du khách trong và ngoài nước đến xem triển lãm chuyên đề “Hiệp định Paris về Việt Nam - Cánh cửa đến hòa bình”

Việc cung cấp tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa tại triển lãm, theo ban tổ chức, là nhằm cung cấp cho công chúng và các nhà nghiên cứu lịch sử hướng tiếp cận mới - từ đối phương về thời kỳ đấu tranh gian khổ giành lại độc lập cho dân tộc của nhân dân ta.

Tin-ảnh: Th.Hiệp