Nhằm phát huy năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ TP HCM và cả nước trong việc sáng tạo được nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, ngang tầm với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước, UBND TP HCM chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM phối hợp với Liên hiệp Các Hội văn học nghệ thuật TP HCM tổ chức cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo ban tổ chức, thông qua cuộc vận động, làm phong phú đa dạng hơn nguồn tác phẩm âm nhạc và sân khấu, tạo điều kiện lan tỏa sâu rộng những giá trị nghệ thuật tốt đẹp trong nhân dân, góp phần động viên cổ vũ tinh thần yêu nước.

TP HCM vận động sáng tác âm nhạc và sân khấu - Ảnh 1.

Trình diễn ca khúc “Khát vọng” tại lễ trao Giải Mai Vàng 2019 Ảnh: TẤN THẠNH

Những tác phẩm xét giải thưởng là có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có nội dung tập trung thể hiện được lòng biết ơn sâu sắc; những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đạt được sau hơn 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện được truyền thống yêu nước, anh hùng, sự năng động sáng tạo, nghĩa tình của nhân dân TP; những thành tựu văn hóa, kinh tế, an sinh xã hội; quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa; cổ vũ, phát huy truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh trong thời hội nhập của TP HCM qua 45 năm xây dựng và phát triển.

Tác phẩm đoạt giải A có mức tiền thưởng 100 triệu đồng, các giải B và C lần lượt là 80 triệu và 50 triệu đồng. Giải khuyến khích: 30 triệu đồng. Ban tổ chức cho biết thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30-7-2020. Thông tin chi tiết tại địa chỉ svhtt.hochiminhcity.gov.vn hoặc vanhocnghethuat.org.vn. ĐT liên hệ: 0913704474 (bà Hồ Thị Ngọc Chuyến - chuyên viên Phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM).

Văn Nghệ