Viếng đền Tây Sơn tam kiệt - Ảnh 1.
Đồng chí Trương Hoà Bình- Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Liên lạc Học sinh miền Nam Trung ương; trình bày: Nguyên Lâm