Vẽ dự án "ma" lừa khách hàng

Xuân Huy - Quốc Thắng - Thành Đồng