Tại hội thảo, sinh viên đã được các chuyên gia: ông Gary Guwe và ông Jeffrey Williams đến từ tổ chức Toastmasters- tổ chức diễn thuyết thế giới- chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm việc như kỹ năng trình bày, kỹ năng về lãnh đạo, làm việc đội nhóm...

Ngoài ra, sinh viên còn được tham gia các trò chơi vận động, các bài thực hành về kỹ năng thuyết trình, thực hiện dự án theo đội nhóm. Đây cũng là hoạt động giúp các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhất là trang bị những kỹ năng mềm cho công việc sau này.
H.Nga