Kinh phí hỗ trợ là 30 triệu đồng/căn, được trích từ Quỹ Mái ấm CĐ của công ty. Từ đầu năm 2014 đến nay, CĐ công ty cũng trao hơn 50 phần quà cho CNVC - LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động với số tiền 23 triệu đồng.

Trước đó, CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa (trực thuộc CĐ Cao su Việt Nam) cũng ủng hộ 60 triệu đồng cho 2 CN xây nhà ở.

H.Nhung