Chuyện không vui của gia đình. Nếu mỗi sáng, bạn đến cơ quan với khuôn mặt không vui và kể với đồng nghiệp những chuyện xích mích trong gia đình là vô tình bạn đã đem không khí ảm đạm vào nơi làm việc.

Chuyện ốm đau, bệnh tật. Đừng nhắc đi nhắc lại chuyện ốm đau, bệnh tật của mình mỗi ngày vì sẽ làm cho người quản lý cũng như đồng nghiệp nghĩ bạn không đủ sức lực để đảm nhận công việc. Thay vào đó, hãy tập trung làm tròn công việc của mình. Điều đó vừa giúp bạn không suy nghĩ tiêu cực vừa tránh cái nhìn thiếu thiện cảm của đồng nghiệp.

Tham vọng nghề nghiệp. Trong công việc, ai cũng muốn được đề bạt vào những vị trí cao hơn nhưng bạn cũng đừng nói nhiều về tham vọng của mình mà hãy hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Khi ấy, lãnh đạo sẽ nhìn nhận đúng năng lực của bạn và việc cất nhắc vào vị trí tương xứng là trong tầm tay bạn.

Tôn giáo. Đây là vấn đề không nên tranh luận. Mọi người sẽ rất khó chịu khi nghe bạn ca tụng đức tin của mình hay chỉ trích tôn giáo của họ.
N.HUỲNH