Chương trình dự kiến thu hút gần 1.000 sinh viên, chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự.

Ngoài các thông tin liên quan đến xu hướng phát triển của nghề nhân sự trong nước và quốc tế; sinh viên còn được cung cấp bí quyết quản lý nhân viên, dung hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, sự khác biệt trong quản lý giữa các loại hình doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn trẻ còn có cơ hội kết nối việc làm, tìm hiểu về mức lương, cơ hội thăng tiến, yêu cầu tuyển dụng…

H.Nhung