Generali Việt Nam đã đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gấp 4 lần so với năm 2013 - Ảnh: internet

Generali Việt Nam đã đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gấp 4 lần so với năm 2013 - Ảnh: internet

Hiện công ty đã xây dựng những chính sách tuyển dụng, phát triển và thu nhập phù hợp nhằm thu hút, duy trì những quản lý tư vấn bảo hiểm có năng lực hàng đầu thị trường và từ đó đào tạo đội ngũ tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp. Đến nay, Generali đã có các văn phòng tư vấn bảo hiểm và trung tâm dịch vụ khách hàng tại TP HCM Hà Nội, Đồng Nai, Hải Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

N.Nguyên