Hỗ trợ việc làm cho người thất nghiệp

Tin mới

13/01/2014 20:36

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong trường hợp hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được cộng dồn để hưởng lần sau

Khi đăng ký thất nghiệp, người lao động (NLĐ) có trách nhiệm ghi rõ nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề trong bản đăng ký thất nghiệp. Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho NLĐ ngay khi NLĐ đến đăng ký thất nghiệp.

Hỗ trợ học nghề

NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề sẽ được hỗ trợ học nghề. Mức hỗ trợ học nghề sẽ tùy theo mức chi phí học nghề của từng nghề và thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định thì phần vượt quá mức chi phí này do NLĐ chi trả. Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo của từng nghề và nhu cầu đào tạo của từng NLĐ nhưng không quá 6 tháng. Thời gian bắt đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

Người lao động làm thủ tục đăng ký thất nghiệp tại cơ quan lao độngẢnh: MAI CHI
Người lao động làm thủ tục đăng ký thất nghiệp tại cơ quan lao độngẢnh: MAI CHI

Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) quyết định hỗ trợ học nghề trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học nghề của NLĐ. Trường hợp NLĐ đã hưởng hết thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc chuẩn bị tham gia học nghề theo quyết định của giám đốc sở LĐ-TB-XH thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề.

Thủ tục đăng ký học nghề

NLĐ gửi đơn đề nghị hỗ trợ học nghề cho trung tâm giới thiệu việc làm nơi đăng ký thất nghiệp. Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm có trách nhiệm xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề, thời gian học nghề, nơi học nghề, dự thảo quyết định về việc hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và trình giám đốc sở LĐ-TB-XH ký quyết định. Trường hợp NLĐ có đơn đề nghị hỗ trợ học nghề ngay sau khi đăng ký thất nghiệp thì thời điểm để tính thời hạn giải quyết của giám đốc sở LĐ-TB-XH là ngày đầu tiên NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định của giám đốc sở LĐ-TB-XH gửi một bản đến BHXH cấp tỉnh để thực hiện chi trả chi phí dạy nghề cho cơ sở dạy nghề; một bản lưu tại sở LĐ-TB-XH; một bản gửi trung tâm giới thiệu việc làm để tiếp tục thực hiện việc tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi học nghề; một bản gửi cho cơ sở dạy nghề để thực hiện việc dạy nghề cho NLĐ; một bản gửi NLĐ để thực hiện.

Hủy quyết định hưởng

thất nghiệp, học nghề

Sau 2 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc quyết định hỗ trợ học nghề thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề. Trung tâm giới thiệu việc làm có trách nhiệm trình giám đốc sở LĐ-TB-XH ký, ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của NLĐ.

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, hủy quyết định hỗ trợ học nghề được gửi một bản đến BHXH cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề, một bản lưu tại sở

LĐ-TB-XH, một bản gửi trung tâm giới thiệu việc làm và một bản gửi NLĐ để biết. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ trong trường hợp hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được cộng dồn để hưởng BHTN lần sau.

Thu Thảo
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI