Theo đó, KOTRA sẽ cùng với Cục Quản lý Lao động ngoài nước lựa chọn một số công ty XKLĐ VN có uy tín để tuyển chọn các ứng viên có đủ tiêu chuẩn đưa đi làm việc tại Hàn Quốc.


Hiện 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ đã được lựa chọn tham gia chương trình: Công ty Cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài, Công ty Cung ứng Nhân lực quốc tế và thương mại, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Vạn Xuân; Công ty Cổ phần Simco Sông Đà, Công ty XKLĐ - Thương mại và Du lịch; Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực và thương mại Vietcom.

N.Quyết