Lãnh đạo được bảo lưu phụ cấp chức vụ khi tinh giản

Tin mới

19/01/2015 19:40

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 10-1

Theo đó, người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế (nằm trong độ tuổi theo quy định) không đủ điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng và 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH khi thôi việc.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới theo sắp xếp của tổ chức có phụ cấp chức vụ thấp hơn so với mức đang hưởng thì được bảo lưu mức đang hưởng đến hết thời hạn bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử.

H.Nhung
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI