Dự báo, số lao động bị mất việc làm sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những tháng còn lại của năm 2009”. ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết như vậy tại hội thảo “Xây dựng chính sách bảo đảm cân đối hài hòa giữa an sinh và linh hoạt tại VN”, tổ chức ngày 3-6 tại Hà Nội.


Thanh niên TP tìm việc làm tại hội chợ việc làm TPHCM. Ảnh: N.Hữu


- Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (thuộc Bộ LĐ-TB-XH) vừa chính thức ra mắt ngày 3 - 6 tại Hà Nội. Trung tâm sẽ đóng vai trò bên thứ ba, trung gian trong quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho hai bên trong việc đối thoại, thương lượng. Sắp tới, các trung tâm ở khu công nghiệp, khu chế xuất, ở những ngành nghề nóng về quan hệ lao động sẽ được hình thành. 

N.Quyết