Theo Sở LĐ-TB-XH TPHCM, kể từ khi VN thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài đến nay, TP đã cấp giấy phép lao động cho 12.000 lượt lao động nước ngoài từ 73 quốc gia đến làm việc tại TPHCM. Số lao động người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại TPHCM ngày càng tăng. Cụ thể trong năm 2008, số lượng người nước ngoài được cấp giấy phép lao động tăng 42% so với năm 2007; 6 tháng đầu năm 2009, số lượng người nước ngoài được cấp giấy phép bằng 67% số lượng năm 2008. UBND TP cho biết ngoài đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của TP, lao động nước ngoài cũng còn những vấn đề bất cập như nhiều lao động không có giấy phép lao động, các nhà thầu, nhà sản xuất sử dụng lao động phổ thông nước ngoài chưa tuân thủ đầy đủ các quy định theo pháp luật lao động hiện hành...

V.Lê