Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, năm 2009, cả nước đã tạo việc làm cho 1,55 triệu người (đạt 88% kế hoạch năm). Trong đó, tạo việc làm trong nước cho hơn 1,47 triệu người và đưa 73.028 người đi XKLĐ. Đáng chú ý, Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm đã cho vay trên 1.600 tỉ đồng; tạo việc làm cho trên 250.000 người.
 
Ngoài ra, thực hiện Đề án 71 của Chính phủ về hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009-2020, đến nay đã thí điểm tại 28 huyện thuộc 10 tỉnh; đã tuyển chọn, đào tạo cho 3.500 người, trong đó 1.000 người đã xuất cảnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu năm 2010 cần tạo chuyển biến về chất lượng đào tạo nghề (từ cơ sở vật chất, trang thiết bị để dạy lý thuyết và thực hành). Theo đó, cần tạo thị trường lao động, chú trọng thị trường nông nghiệp mà trọng tâm là đào tạo ở nông thôn. Các chương trình đào tạo phải hướng về nông thôn, tạo việc làm để nông dân “ly nông bất ly hương”.

Với 57 triệu người trong độ tuổi lao động, có đến 43 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, đây là thị trường của đào tạo nghề nhằm đẩy nhanh dịch chuyển lao động, tăng năng suất lao động trong nông nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ đạo ngành LĐ-TB-XH tiếp tục duy trì bảo đảm an sinh xã hội; triển khai tốt bảo hiểm thất nghiệp.

N.Quyết