Trước thực trạng đó, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, Cục Đường bộ VN đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu mới thay thế cầu yếu; yêu cầu các đơn vị trong khi chờ xây dựng cầu mới cần tăng cường theo dõi, quản lý và sửa chữa, gia cường các cầu yếu còn lại.


Theo Cục Đường bộ VN, năm 2010, tổng vốn phục vụ cho công tác xây dựng cơ bản gần 6.424 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn cho công tác sửa chữa đường bộ hơn 2.600 tỉ đồng, chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu thực tế. 

A.Quý