Trước đó, vào tháng 5-2009, nhà máy xử lý rác này đã bị UBND tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ hoạt động và buộc phải khắc phục ô nhiễm để đạt chuẩn đánh giá tác động môi trường. Mới đây, nhà máy này đã được UBND tỉnh Đồng Nai cho hoạt động trở lại. Hiện UBND phường Trảng Dài đã yêu cầu nhà máy tạm ngưng hoạt động để các ngành chức năng kiểm tra, xử lý khiếu nại của người dân.

K.Cương