Nguyên nhân do Công ty Cổ phần Trà Minh Rồng (Lâm Đồng) chưa giao đất hoàn chỉnh, đường vào khu vực sản xuất và lao động trị liệu của các em chưa có... Trong khi hiện nay trung tâm 2 đang nuôi dưỡng, điều trị cho trên 660 trẻ mồ côi bại não, bại liệt, chậm phát triển...

Ông Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch HĐND TP, đã ghi nhận những khó khăn của trung tâm để kiến nghị lãnh đạo TP xem xét.

T.Giang