Các dự án này đều thuộc danh sách 244 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về nguyên tắc cho phép triển khai đợt I. Trong 16 đồ án, dự án phải tạm dừng chờ quy hoạch, thuộc địa bàn huyện Hoài Đức có 6 dự án; huyện Mê Linh 3 dự án; huyện Thường Tín 3 dự án. Ngoài ra, còn 2 dự án xây dựng điểm công nghiệp làng nghề ở tỉnh Hà Tây (cũ) và 2 dự án thuộc địa bàn các huyện Phú Xuyên, Từ Liêm cũng tạm dừng trong đợt này.

 
Đối với 75 đồ án, dự án cần điều chỉnh quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn thực hiện điều chỉnh trước ngày 30-10-2010.
T.Dũng